Křížová cesta (duben)

Křížová cesta (duben)

Způsob, kterým můžeš hlouběji pochopit smysl utrpení našeho Pána.