Nejbližší akce

Tříkrálová sbírka (leden 2018)

Je čas čerpat a je čas předávat načerpané dál a tříkrálová sbírka je ideální příležitost. Zn.: Vánoční radost z Ježíšova narození do každého domu. Bližší informace u Jany Skalické na mailu trikralova.sbirka@charitazabreh.cz.

Ples KDU-ČSL a animátorů (25. ledna)

Plesová sezóna se blíží a jedinečný ples, pořádaný KDU-ČSL společně s animátory, s ní. Přijď si zatančit a pobavit se s námi!

Postní duchovní obnova (březen)

Zastavit se a zamyslet nad vztahem s Bohem, trochu se ztišit a vnímat Jeho přítomnost. Toto a mnohem víc můžeš očekávat od letošní duchovní obnovy.

Arcidiecézní setkání mládeže (12. - 13. dubna)

Každé dva roky se scházíme ze všech koutů naší arcidiecéze, abychom společně slavili Světový den mládeže! Toto setkání je skvělou příležitostí k prožií nezapomenutelné atmosféry víry, přátelství a společenství. Přijď se společně modlit a sdílet svoji víru s dalšími stovkami maldých z Tvé...

Křížová cesta (duben)

Způsob, kterým můžeš hlouběji pochopit smysl utrpení našeho Pána.

Bdění v Getsemanské zahradě (18. dubna)

Můžeš strávit alespoň chvilku v tichu v Getsemanské zahradě jako Ježíšův učedník.

Šerák na Šeráku (1. května)

Jarní výšlap na Šerák se zaslouženou odměnou na vrcholu (a krásné panorama jako bonus).

Survival (květen)

Nevíme kde, nevíme jak. Víme jen, že si asi sáhneme na dno. My říkáme: "Challange accepted!" Co říkáš ty?

Volejbalový turnaj (červen 2019)

Pohodový turnaj s přátelskou atmosférou.

Pouť ke sv. Marii Goretti (červen)

Neseď doma a přidej se k nám na cestu, při které můžeme všechny naše starosti, a starosti našich blízkých, odevzdat do Jeho rukou.

1 | 2 >>